Forældresamarbejde

Tæt dialog og deling af information mellem forældre og medarbejdere er med til at understøtte arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring.

Børnehuset Kregme

I Børnehuset Kregme arbejder vi målrettet på, at der skal være et godt samarbejde mellem forældre og institution.

Det betyder, at vi har fokus på dialog og forældresamarbejde, da det er jer, der kender jeres barn bedst. Målet er en åben og tillidsfuld dialog.

Et børnemiljø, hvor man kan udvikle sig

Vores opgave er at have fokus på læreplanernes seks punkter og at skabe et trygt og udviklende børnemiljø, som tilgodeser alle børn.

Vi ønsker at skabe et børnemiljø, hvor børnene kan udvikle sig socialt i samspil med de voksne og huset andre børn og lære at være en del af et fællesskab.

Fokus på hvert enkelt barn

Er det nødvendigt at sætte fokus på en bestemt udvikling hos jeres barn, vil vi tale med jer, så vi i fællesskab kan sikre en god udvikling.

Vi vil også meget gerne høre fra jer, hvordan jeres barn har det, og om I har særlige opmærksomhedspunkter.

Dialog i hverdagen

Som et led i jeres barns udvikling er det vigtigt at bygge bro mellem dagtilbud og hjem.

Derfor er Tabulex et vigtigt redskab i den daglige kommunikation. Her skriver vi om, hvad børnene har lavet i løbet af dagen, og om der er noget særligt de har øvet sig i. På den måde kan du som forældre følge med i dit barns hverdag, og bruge informationen til at tale med dit barn om deres dag.

Kom til os

Det er vigtigt for os, at I som forældre er trygge ved at komme til os, hvis I har en bekymring eller undrer jer over noget, der sker i institutionen.

Vi står altid klar til en snak om de ting I oplever, og har fokus på at oparbejde et stærkt samarbejde med fokus på jeres barns trivsel, udvikling og læring.

I Børnehuset Kregme tror vi på, at en tæt dialog i hverdagen kan være med til at gøre det lidt nemmere, hvis der skal tales om noget der er svært.

Sidst opdateret 5. april 2018