Læreplan

I følge Dagtilbudsloven skal alle landets dagtilbud bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som værktøj hertil skal dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal udarbejdes for 2 aldersgrupper: 0-2 år, og fra 3 år til barnets skolestart.

Den pædagogiske læreplan beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling

  • Sociale kompetencer

  • Sproglig udvikling

  • Krop og bevægelse

  • Natur og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og der skal beskrives hvordan planen evalueres. det skal fremgå hvilke pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børnene, også for børn med særlige behov.

Senest opdateret 22. oktober 2016