Daginstitutionstakster

Byrådet fastsætter hver år med virkning fra 1. januar takster for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger.

Udgifterne til dagtilbud dækkes af to dele :

  • Kommunalt tilskud
  • Forældrenes egenbetaling

    

Hvis du ønsker information om takster, søskenderabat, økonomisk- og socialpædagogisk friplads kan du gå ind

på Halsnaes kommunes hjemmeside og se under Dagtilbudstakster.Senest opdateret 22. oktober 2016