Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagplejen

I vejledning om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn efter Dagtilbudsloven §15 beskrives den kompetence som forældrebestyrelserne har. Der er tale om en minimumskompetence og en maksimumskompetence. Minimumskompetencen (den lovsikrede kompetence) består af 3 kompetenceområder:

 • Principper for daginstitutionens arbejde

 • Principper for anvendelsen af en budgetramme

 • Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale

Udover minimumskompetencen er der et råderum, hvor kommunen kan tillægge forældrebestyrelserne hel eller delvis kompetence. Udnyttes dette råderum fuldt ud tillægger kommunen forældrebestyrelserne maksimumskompetence. Dette råderum omfatter både spørgsmål vedrørende økonomi, personale og administration.

Styrelsesvedtægten for daginstitutioner og dagplejen i Halsnæs Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i minimumskompetencen.

Styrelsesvedtægten omhandler bl.a. følgende:

 • Kommunens forpligtelser og målsætninger på dagtilbudsområdet

 • Målsætning for børns ophold i kommunens dagtilbud

 • Ansvar og opgaver for lederen af dagtilbuddet

 • Forretningsorden for forældrebestyrelserne, herunder

 • Forældrebestyrelsens formål og sammensætning

 • Valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter

 • Udtrædelse af bestyrelsen

 • Konstituering

 • Møder

 • Beslutningskompetence

 • Tavshedspligt

 • Principper for anvendelse af driftsbeløb

 • Indstillingsret

Senest opdateret 17. september 2011