Forældrebestyrelsens arbejde i daginstitutionerne og dagplejen er formålsbestemt under Dagtilbudsloven §15, og opgavens mål og rammer er i øvrigt fastlagt af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal, som minimun, have indflydelse på følgende områder:

Principperne for daginstitutionens arbejde
Principperne for anvendelse af en budgetramme

Som eksempel på, hvilke områder forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for, kan nævnes;

De pædagogiske aktiviteter i institutionen
De pædagogiske metoder, som anvendes i institutionen
Samarbejde mellem daginstitution og samtlige forældre
Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed
Samarbejde med andre
Normer for forplejning, inventar og rengøring
Forældrenes egen medvirken i daginstitutionens hverdag
Personalets sammensætning.

Dagtilbuddets leder har den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet, og er ansvarlig overfor forældrebestyrelsen og kommunen.

Senest opdateret 22. april 2015