Forældrebestyrelser ved kommunale dagtilbud


Ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje skal der oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre, se
Dagtilbudsloven, Afsnit II, kapitel 2,§14, 15 og 16.
Forældrebestyrelsen er din mulighed for, som forældre, at præge og få indflydelse på dit barns dagtilbud.

Forældrebestyrelsen er det forum, hvor forældre, medarbejder og ledelse mødes og debatterer de overordnede pædagogiske principper, retningslinier og pædagogiske tiltag - kort sagt, alt det som former institutionen og børnenes dagligdag.

 

 

 

Senest opdateret 25. maj 2015